Organisatie

SWV Helmond-Peelland VO kent een dagelijks bestuur (DB). Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het beleid. Het algemeen bestuur (AB) stelt op advies van het dagelijks bestuur het ondersteuningsplan, de begroting, de jaarrekening en het jaarverslag vast. Het algemeen bestuur heeft tevens de rol als intern toezichthouder. De directeur van SWV Helmond-Peelland VO geeft leiding aan de uitvoering van de dagelijkse gang van zaken. Personeel in dienst van het SWV of functionarissen die (tijdelijk) werkzaamheden verrichten voor het SWV, vallen onder de verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur en worden functioneel aangestuurd door de directeur.

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!