Schrijf je in: SWV Academie 11 november 2021

Donderdag 11 november (15.30 – 20.00 uur) vindt de eerste bijeenkomst van de SWV Academie plaats. Het thema is: Naar een gezamenlijke aanpak in de driehoek jeugdhulp, ouders, onderwijs. Een verrassende veldverkenning

Een onderwerp dat ons allemaal aan het hart gaat: we lopen allemaal, bewust of onbewust, tegen kwesties aan als:

  • Wie heeft de regierol?
  • Zijn alle taken afgebakend en zijn de percepties in deze hetzelfde?
  • Waar lopen gemeenten tegen aan?
  • Wordt jeugdhulp soms te laat betrokken?
  • Is de afstand tussen gemeenten en scholen te groot?
  • Wat doet jeugdhulp, wat het onderwijs en waar zit het grijze gebied?

Om elkaars werk, dilemma’s en uitdagingen te leren kennen geeft Bart van Kessel ons een motiverende inleiding richting zo’n gezamenlijke aanpak. U doet vervolgens zelf een verrassende veldverkenning in ‘heterogene’ groepjes aan de hand van stellingen en casussen. Uiteraard weten we dat het de elfde van de elfde is en daarom gaan we eerst genieten van een carnavalesk intermezzo van Rob Scheepers. Doel van 11 november is uiteindelijk: hoe kunnen we elkaar sneller vinden?

Programma

15.30     Inloop, koffie/thee

16.00     Welkom en uitleg SWV Academie

Marja van Leeuwen, directeur SWV Helmond-Peelland

16.05     Inleiding door voorzitter

16.15     Het verhaal -> een motiverende inleiding door Bart van Kessel

16.45     De voorzet -> Interview o.l.v Bart van Kessel

17.00     Verrassende veldverkenning -> u gaat aan de slag met kwesties, stellingen en casussen

18.00     Carnavalesk intermezzo – Rob Schepers

18.20     Winters diner

19.15     Onder leiding van de voorzitter deelt u uw bevindingen uit de veldverkenning

20.00     Afsluiting

Heeft u vragen of opmerkingen? Stuur dan een mail naar: Lincy Verkoelen l.verkoelen@peellandvo.nl

Er zijn 100 plekken beschikbaar, dus schrijf je snel in!

Update 15 oktober 2021: er is nog een beperkt aantal plekken beschikbaar voor ouders, jeugdprofessionals en leerplichtambtenaren. De plekken voor de doelgroep 'onderwijs' zijn niet meer beschikbaar. 

Over SWV Academie

SWV Helmond-Peelland VO heeft de SWV Academie opgezet: in schooljaar 2021-2022 en 2022-2023 organiseert SWV in totaal 9 bijeenkomsten worden georganiseerd voor onder andere jeugdprofessionals, leerplichtambtenaren en onderwijsprofessionals.

Het doel is elkaar, elkaars werk, dilemma’s en uitdagingen te leren kennen en ontmoetingen te faciliteren. SWV VO zorgt voor een programma met inspirerende sprekers en werkvormen. Het resultaat moet zijn dat we aan het denken worden gezet, duidelijk krijgen wat er wel kan als we samen naar oplossingen zoeken en ons niet laten tegenhouden door vermeende drempels; samen maken we het verschil voor onze jeugd.

Per bijeenkomst kunnen 100 personen deelnemen, evenredig verdeeld over de doelgroepen. Is de bijeenkomst vol, dan komt u op een wachtlijst om als eerste aan de beurt te zijn voor de volgende bijeenkomst. In schooljaar 2021-2022 zijn de bijeenkomsten op 11 november 2021, 10 februari 2022 en 14 april 2022.

SWV-academie

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!